İnsan Kaynakları

[contact-form-7 id=”237″ title=”Başvuru Formu”]

Başvurular internet sitemiz üzerinden online olarak ya da anlaşmalı olduğumuz www.kariyer.net internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. Şirketimize iletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veri tabanına kaydedilir.

Şirket kültürüne ve ortak değerlerine uyum sağlayabilecek, çalışacağı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, gelişim ve değişime açık adayları bünyemize kazandırmak işe alım sürecimizin esas amacıdır.

Başvurularınız titizlikle incelenecektir.


İnsan Kaynakları Politikamız

Uluslararası platformda öncü bir kuruluş olan TR Mühendislik, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır.

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Şirketimiz çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratmak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip;potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayabilmeyi amaç edinmiştir.


Kabül Süreci

Adaylarımızda aradığımız ortak özellikler, pozisyonun gerektirdiği eğitim, deneyim ve yetkinlikler ile beraber şirketimizin kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.

Özgeçmiş üzerinden yapılacak ön elemelerin ardından belirlenen yetkinliklere sahip adaylar iş görüşmelerine çağırılırlar.